סטודיו אורגינל

תקנון שירות

כללי

הלקוח מכיר כי הוא מודע לכך שכל העבודות המוזמנות מהסטודיו כפופות לתקנון זה.

אחריות הלקוח לעבור על כל המוצרים או החומרים שיספק הסטודיו, לוודא את תקינותם והתאמתם לדרישותיו ולדפוס, הגהה לטקסטים, טלפונים, ברקוד וכדו' ולעדכן את הסטודיו בכתב על כל דרישה לשינוי/תיקון שנדרשים לביצוע.

האחריות על שימוש במוצרים בכל צורה שהיא מוטלת בלעדית על הלקוח בהתאם לשיקול דעתו.

הלקוח מודע לכך שלפני כל שימוש בכל תוכן/מוצר שהוא לצרכים משפטיים, רגולטוריים ממסדיים ואחרים מוטלת עליו האחריות לוודא את תקינותם מול עו“ד/נוטריון מומחה לפני השימוש – ועדכון הסטודיו בכתב על כל שינוי נדרש.

הלקוח מכיר בזכות החברה להשתמש בכל שירות חיצוני (צד ג‘) בהתאם לשיקול דעתו של הסטודיו, בכדי לספק ללקוח שירות מיטבי בסטנדרט הגבוה ביותר.

הלקוח מתחייב לשתף פעולה עם הסטודיו בהעברת החומר הנדרש לביצוע העבודה בצורה מלאה, במתן תגובות ותשובות לשאלות, על מנת שנוכל לבצע את העבודה כראוי. במידה והלקוח לא ישתף פעולה כנדרש במידה סבירה ביצוע העבודה עלול להתעכב או להפגע באיכותו – ללקוח לא תהיה זכות לכל טענה / דרישת פיצויים או החזר בגין מצב זה. הסטודיו אינו מחוייב להודיע ללקוח או לנציג מטעמו מעבר לפעם אחת על מצב זה, ועל הלקוח מוטלת האחריות לעדכן את החברה במילוי התחייבותו בהתאם לדרישת הסטודיו.

העברת חומרים ותיקונים, תבוצע אך ורק דרך המייל [email protected] ולא בוואטסטפ או בטלפון. גם כשנצרכת שיחה, על הלקוח לסכם את התיקונים במייל מסודר.

כל הוצאה מיוחדת שאיננה כלולה בהצעה תתומחר בנפרד, כגון: הפקות דפוס, רכישות מדיה, תמונות יחודיות, צילום וכדו'.

על הלקוח לשלוח באיכות גבוהה חומרים ראשוניים שמיועדים לשילוב בפרויקט – כגון לוגו, תמונות, וכדומ', טקסטים אך ורק בקבצים דיגיטליים. שיפור או תיקון קבצים מהלקוח בתמחור נפרד.

ימי עבודה (המוזכרים או מופיעים בכל הסכם או מסמך המחייב את הסטודיו) הם: א-ה בין השעות ‎10:00 – 18:00 ואינם כוללים חגים, ערבי חגים ומועדי ישראל.

תהליך העבודה:

בעיצוב לוגו, יוגשו עד שלוש אופציות לעיצוב הלוגו, ללקוח תינתן בחירה של אחת מהן עם אפשרויות ליטוש עד שני סבבי תיקונים מרוכזים (בטווח 14 ימי עסקים).
בעיצובים אחרים, ולאחר שיחה עם הסטודיו להבנת סגנון העיצוב תינתן אופציה אחת עם אפשרות ליטוש ודיוק עד שני סבבי תיקונים מרוכזים (בטווח 14 ימי עסקים).
במידה ויידרש מצד הלקוח לעצב כיוונים נוספים למיתוג או לפרסום הן יתומחרו לפי שעת עבודה של הסטודיו.
סקיצה שלא אושרה מצד הלקוח שייכת לסטודיו.

שינויים ותיקונים לאחר שאושרו מצד הלקוח או לאחר מועד סיום הפרוייקט, יתומחרו לפי שעת סטודיו + מע"מ, מינימום לסבב תיקונים- שעה אחת.
עלות שעת סטודיו 300 ש"ח + מע"מ
התאמות גודל לעיתונים וכדו' יתומחרו לפי 100 ש"ח להתאמה.
מסירת קבצים בקבצי דפוס (PDF) וקבצי תמונה סגורים בלבד. קבצים פתוחים ימסרו בתמחור נפרד

אופן התשלום:

התמורה לעבודה יתבצע בשני שלבים: 50% מקדמה בתחילת העבודה, והיתרה לפני שליחת החומרים הסופיים או במועד סיום הפרוייקט המוקדם מביניהם.

קניין רוחני:

זכויות היוצרים והקניין הרוחני על כל עבודה או מוצר שייכים בלעדית לסטודיו עד לקבל מלוא התמורה לעבודה, שימוש בחומרים אלו ללא הסדרת התמורה יחשב להפרת זכויות יוצרים והקניין הרוחני של הסטודיו.
חל איסור מתוקף זכויות יוצרים, להשתמש בעבודה או בחלקים ממנה לעבודה אחרת ללא אישור בכתב מהסטודיו.
העברת התשלום או אישור כל הזמנה מהווים (ביחד או בנפרד) הסכמה לתנאי תקנון השירות בדף זה.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל ענין, ניתן לפנות לסטודיו במייל [email protected], תינתן תשובה במייל מקסימום תוך 24 שעות משליחת הפניה.

תכני לקוח

הלקוח מצהיר שכל התכנים שהוא מעביר לסטודיו לביצוע עבודות חוקיים והוא מחזיק בזכויות הקניין וזכויות היוצרים הנדרשות. האחריות על שימוש בתכנים שהועברו מצד הלקוח מוטלת בלעדית על הלקוח – הסטודיו אינו אחראי על כל נזק שיגרם בגין תכנים אלו.
הסטודיו שומר לעצמו את הזכות להשתמש בתכנים שסופקו במהלך העבודה שם הלקוח/לוגו או כל תוכן אחר בתיק העבודות של הסטודיו אלא אם כן תנתן הוראה בכתב האוסרת על כך.

עיכובי לקוח

עיכובי צד לקוח מוגדרים להלן:
אי העברה של חומר נדרש
העברת חומרים או תיקונים בוואטספ/הקלטות וכדומ'.
אי תגובה לשאלות והבהרות הנדרשות לעבודה בצורה סבירה או למעבר לשלב הבא
אי עמידה בתנאי תשלום (מקדמות או כל סיכום תשלום)
הלקוח מודע לכך שעיכובים אלו עלולים לעכב את זמני ביצוע העבודה.